ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Резултати от проведената анкета

  Уважаеми госпожи и господа, родители , общественици,

   

   

     След проведена анкета с родители на първокласници по отношение оценка условията , опасностите и затрудненията при предвижване на малките ученици от дома до училище и обратно, отчитаме следните

   

   изводи:

   

  1. Липсват изградени тротоари в малките селища или ако има такива, то те са с начупени или неравни плочки.
  2. Непочистените градинки към тротоарите пречат на видимостта.
  3. Почти навсякъде липсват очертани пешеходни пътеки.
  4. Макар и трудно, родителите признават, че често те самите не спазват основните правила за безопасно движение на пешеходците.
  5. Най-честото оплакване идва от бездомните кучета и липсващото улично осветление.

   

           Считаме, че изводите от проведената анкета, ще бъдат чути от ангажираните лица.