Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Проект "Твоят час"

  Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности" "Твоят час"

   

   

   

  Клубовете съпътстващи проект „Твоят час“

   

  1. Клуб „Четенето лесно – писането трудно“ - ръководител В. Анастасова
  2. Клуб „Българският език – Звучен и мил“ – ръководител Д. Чалъкова
  3. Клуб „Малкият артист“ – ръководител Г. Ганчева
  4. Клуб ,,Културата на етносите‘‘ – ръководител Б. Неделчева
  5. Клуб „Европа и аз“ – ръководител Ант. Димитрова
  6. Клуб „Аз уча“ – ръководител Д. Димова
  7. Клуб „Занимателно природознание“ – ръководител В. Стефанова
  8. Клуб ,,На сцената – ръководител Е. Иванова