Facebook

  ОУ Васил Левски

  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

   

   

       Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 7 клас в непрофилирани паралелки.


       Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

  Актуални новини
  Няма изображение

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия
  Няма изображение

  Училищен план - прием за учебната 2022-2023г

  Училищен план - прием за учебната
  Няма изображение

  Заповед - редовни присъствени учебни занятия

  Заповед - редовни присъствени учебни