Facebook

  ОУ Васил Левски

  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

   

   

       Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 7 клас в непрофилирани паралелки.


       Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

  Актуални новини