Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Национално Външно Оценяване (НВО)

   Заповед Р№ РД09-2121/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2020/2021 година

   

  Дати за провеждане за учебната 2020/2021:

   

  IV клас

   

   

  VII клас