Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Преподаватели

  Екип на учителите в начален етап

  • Валентина Анастасова - старши учител   І - III клас
  • Йорданка Костадинова - учител IІ - ІV клас
  • Боряна Неделчева - учител ЦДО I - IV клас

   

   Екип на учителите в прогимназиален етап

  • Елена Петрова - РИКТ, учител по Математика и Компютърно моделиране и информационни технологии
  • Милослава Георгиева- учител по Английски език и Физическо възпитание и спорт
  • Ивелина Стоева- учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда,  Физика и астрономия, Технологии и предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и География и икономика
  • Елена Иванова - учител по Български език и литература, История и цивилизация и География и икономика
  • Петя Атанасова - учител ЦДО V - VІІ клас

  Образователен медиатор

       •  Инджегюл Неджмидинова