ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Преподаватели

  Екип на учителите в І - ІV клас

  • Валентина Анастасова - старши учител  І - ІІІ клас
  • Милослава Георгиева - учител  ІІ -  ІV клас, Английски език
  • Йорданка Костадинова - учител ЦДО І - ІІІ клас, Компютърно моделиране
  • Детелина Руменова - учител ЦДО ІІ - ІV клас
  • Боряна Неделчева - старши учител

   

  Прогимназиален етап

  • Антоанета Атанасова - старши учител по Математика и Информационни технологии
  • Антоанета Димитрова - старши учител по Немски език и Физическо възпитание и спорт
  • Величка Желязкова - старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда,  Физика и астрономия, Технологии и предприемачество, Музика и Изобразително изкуство;
  • Елена Иванова - учител по Български език и литература, История и цивилизация, География и икономика
  • Гинка Галинова - учител ЦДО V - VІІ клас