Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Преподаватели

  Екип на учителите в І - ІV клас

  • Валентина Анастасова - старши учител   ІІ - IV клас
  • Милослава Георгиева - учител  І -  ІII клас, Английски език
  • Йорданка Костадинова - учител ЦДО IІ - ІV клас, Компютърно моделиране
  • Детелина Руменова - учител ЦДО І - ІII клас, Човек и общество
  • Боряна Неделчева - старши учител

   

  Прогимназиален етап

  • Елена Петрова - РИКТ, учител по Математика и Информационни технологии
  • Антоанета Димитрова - старши учител по Немски език и Физическо възпитание и спорт
  • Стоянка Георгиева - старши учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда,  Физика и астрономия, Технологии и предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и География и икономика
  • Елена Иванова - учител по Български език и литература, История и цивилизация
  • Гинка Атанасова - учител ЦДО V - VІІ клас, Български език и литература

  Образователен медиатор

       •  Инджегюл Неджмидинова