Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  COVID - 19

   Заповед

  Във връзка с продължаващата пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID – 19 и зачестилите случаи с положителни проби за COVID-19 през последните седмици в област Добрич, Ви уведомяваме следното:

  За Вас Родители:

  1. При необходимост от издаване на служебна бележка от училището, Ви молим да уведомите класния ръководител на паралелката или да изпратите съобщение на електронната поща на училището с необходимата информация. Служебната бележка ще бъде изготвена и ще Ви бъде предоставена чрез класния ръководител.
  2. Заявления до класния ръководител и до директора на училището за отсъствие по семейни причини са качени на сайта на училището в рубрика: „За училището/ Административни услуги/ Образци на бланки за документи/ Заявление “ - формуляр за изтегляне.
  3. В случай, че нямате възможност да изтеглите формулярите в домашни условия, молим да информирате класния ръководител, за да Ви бъдат предоставени.

   


  МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА COVID – 19 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОУ „Васил Левски “ – Преселенци  УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА