Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  История

   

               По данни на областния управител на Варненска област/през 1983г./ се твърди, че училището в с.Преселенци, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич съществува от 1892г.- 1893т., но не е потвърдено с документи. Това е записано от Антон Дженков Христов – директор на училището по това време/1983г./. Училището в с.Преселенци, околия Касъмска е правено през 1904г. от будни българи, жадуващи за образование и просвета. След отнемането на Южна Добруджа от Румъния през 1913г., училището бива използвано от румънските власти за училище без да променят нещо в него, за да стане удобно. То се състояло само от една стая. От този период няма оставени документи.

   

             През 1940г. идва края на румънската власт и Добруджа е върната на България. На 19.02.1941г. е назначена Елга Борисова Стефанова – нередовна учителка, родом от гр. Варна. На 20.02.1941г. е назначена Ричка Тодорова Дацкова от гр. Разград, а на 24.02.1941г. е назначен Христо Н. Бежанов от гр. Сливен и започнали учебните занятия. Всички учители били нередовни. В края на учебната година стаята била преградена и станали две класни стаи. Учениците учели до четвърто отделение. Учебната година приключила на 08.06.1941 година.

   

  В първите години учителите заедно с младежите от селото поставят на сцената много пиеси – „ Воловарчета”, драмата„ Грях”, „ Хан Татар”, „Хайдутин майка не храни”, „Гашо не ще да се жени”, „Тежат ми мамо веригите”.

   

  Новата сграда на училището отваря врати на 25.09.1962 година.

   

  Училището става осмокласно. На 20.01.1965 година се влиза в достроената втора част/канцеларии, детска градина, библиотека с читалня/.

   

  Работилницата на училището е открита през месец Май 1974 година.

   

  Училищния стол е преведен в експлоатация през месец Ноември 1975година, а парната инсталация – 25.02.1975 година.

   

  През месец Октомври 1975 година е асфалтирана спортната площадка, а физкултурният салон е открит през 1976 година.

   

       Село Преселенци събуди интереса на много чужденци. В селото са закупени 15- 16 къщи от англичани и 4 от руснаци. Интересът е предизвикан от това, че не сме в индустриална зона. Има малка гора, чист въздух и удобни пътища до големите градове и морските курорти – на около 30 километра от гр. Каварна и гр. Балчик.

   

  Сградата на училището е масивна, на два етажа, с десет класни стаи, учителска стая, дирекция, стаи за занимания по интереси, физкултурен салон/който трябва да се ремонтира/ и столово помещение. Сградата е предоставена за безвъзмездно ползване имот – публична общинска собственост по АОС № 18/28.06.1996г. на ОУ „Васил Левски” с.Преселенци, общ.Генерал Тошево, обл. Добрич и се възлага управлението на имота на директора на училището със Заповед №093/11.03.2003г.