Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Занимания по интереси

  Групи за занимания по интереси

   

  За учебната 2018/ 2019  година в ОУ „Васил Левски“ с. Преселенци ще работят следните клубове:

  Клас  Име на ръководителя на дейност               Име на дейността
  1.  І  Д. Чалъкова   "Езиков лабиринт"
  2. ІІ   В. Анастасова   "Играя, пея, уча се, чета"
  3. І-ІІІ   М. Георгиева     "Бабините ракли"
  4. ІІ-ІV   Б. Неделчева   "Народни танци и традиции"
  5.  Ант. Атанасова   "Тайните на математиката"
  6. VІ   Ант. Атанасова    "Моят дигитален свят"
  7.  Ант. Димитрова   "Във вълшебния свят на знанието
  8. VІ-VІІ   В. Желязкова   "Забавна химия"
  9.  V-VІІ  Ел. Иванова   "На сцената"