Facebook
    ОУ Васил Левски
    Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

    Юнска поправителна сесия за учебната 20-22 г.

    Поправителни изпити за учениците от V - VII клас