Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Електронни учебници

   


  „Електронно четим учебник” е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

   

  Издателска група „Просвета”: 

  http://www.prosveta.bg/elektronni-varianti

   

   


  „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД - правоприемник на ИК „АНУБИС“ ООД и на „БУЛВЕСТ 2000“ ООД, Oxford University Press

  https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline