Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Матeриална база

   

  ОУ Васил Левски - Преселенци разполага с отлична материална база. Тя включва:

  • обновени 10 класни стаи,
  • съвременен компютърен кабинет,
  • стая за отдих и занимания по интереси,
  • училищна кухня и столова,
  • спортна площадка.