Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Прием и обучение

   

   

   Прием за учебната 2021/2022 г

   

  ЗАПОВЕД №РД04-99а/19.03.2021 г. Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

   ЗАПОВЕД №РД04-99/23.03.2021 г. Процедура за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.


  ЗАПОВЕД №РД 04-130/15.03.2020 г. Процедура за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

  ЗАПОВЕД №РД 04 - 131/16.03.2020 г. Училищен план-прием за учебната 2020/2021 г.


   

  За учебната 2021/22 год. приемът за първи клас ще се извършва с подаване на документи от родителя/настойника/ в дирекцията на училището

   

  За нас!!!

   

  Училището ПРЕДЛАГА:

   

  1. Целодневна организация на обучение от първи до седми клас .
  2.  ИУЧ по Български език и литература, Математика
  3.  Обучението на учениците от първи клас се осъществява от  старши учители в начален етап с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и значим принос в обучението и възпитанието на ученици в начален етап.
  4.  За учениците от първи клас се предлага участие в училищни клубове  занимания по интереси 
  5. Осигурен училищен транспорт от Община Ген. Тошево от прилежащите за средищното училища села.
  6. Осигурено присъствие на придружаващи лица при идване и заминаване на учениците.

   

  Училището разполага със следната база:

   

  • Специална  класна стая за първи клас;

  • Компютърен кабинет

  • Специализиран кабинет по природни науки;

  • Лекарски кабинет;

  • Библиотека;

  • Игротека;

  • Училищен стол.

   

  Необходими документи за записване на учениците от първи клас

   

  1.Заявление по образец;

  2.Удостоверение за раждане на детето /копие/ и оригинал за сравнение;

  3.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище/оригинал/;

  3. Документ за постоянен или настоящ адрес на родителите /настойниците/ - копие и оригинал за сравнение;

  5. Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния процес.

  ДОПЪЛНЕНИЕ от Управителен съвет на училищното настоятелство

  УС при УН на ОУ“Васил Левски“ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V до VІІ клас;

  БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І до VІІ клас

  /закуската за учениците от І до ІV клас е БЕЗПЛАТНА, но по Проект…/