Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Проект "Подкрепа за успех"

  Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020-2021г.

   

  ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020-2021 г.

   

   №

   

  Клуб

   

   Учебен предмет/Направление  Тип занимание  Ръководител
  1.  "Аз смятам"  Математика  Допълнителни обучения  Детелина Руменова
  2.   "Богатството на българския език"  Български език и Литература  Допълнителни обучения  Валентина Анастасова
  3.   "Български език и литература"  Български език и Литература  Допълнителни обучения  Елена Иванова
  4.   "Българският език - любим и интересен"   Български език и Литература  Допълнителни обучения  Милослава Георгиева
  5.   "Да смятаме заедно"  Математика  Допълнителни обучения  Йорданка Костадинова
  6.   "Математика за всеки"  Математика  Допълнителни обучения  Антоанета Атанасова
  7.   "Човекът и природата"  Човекът и природата  Допълнителни обучения  Величка Желязкова
  8.   "И аз мога"  Чужд език - Немски език  Допълнителни обучения  Антоанета Димитрова

   

   

   

  ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2019-2020 г.

   

   

  Клуб

   

  Учебен предмет/Направление Тип занимание Ръководител
  1. " Уча български език и литература" Български език и Литература Допълнителни обучения Елена Иванова
  2. "Богатството на българския език" Български език и Литература Допълнителни обучения Валентина Анастасова
  3. "Завършвам четвърти клас" Математика Допълнителни обучения Боряна Неделчева /Йорданка Костадинова
  4. "И аз мога" Чужд език - Немски език Допълнителни обучения Антоанета Димитрова
  5. "Пишем, учим се и знаем" Български език и Литература Допълнителни обучения Дияна Чалъкова
  6. "Смятаме заедно" Математика Допълнителни обучения Милослава Стефанова
  7. "Биология и здравно образование" Биология и здравно образование Допълнителни обучения Величка Желязкова
  8. "Математиката е лесна и интересна" Математика Допълнителни обучения Антоанета Атанасова

   

   

   

  ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2018-2019 г.

   

  Клуб

   

  Учебен предмет / Направление

   

  Тип занимание

   

  Ръководител

   

  1. "Аз знам таблицата" Математика Допълнителни обучения Боряна Неделчева
  2. "Аз уча Български език и Литература" Български език и Литература Допълнителни обучения Елена Иванова
  3. "Български език" Български език и Литература Допълнителни обучения Валентина Анастасова
  4. "И аз мога" Чужд език - Немски език Допълнителни обучения Антоанета Димитрова
  5. "Математическа мозайка" Математика Допълнителни обучения Антоанета Атанасова
  6. "Пишем, учим се и знаем" Български език и Литература Допълнителни обучения Дияна Чалъкова
  7. "Смятаме заедно" Математика Допълнителни обучения Милослава Георгиева
  8. "Човекът и природата" Човекът и природата Допълнителни обучения Величка Желязкова