Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ и за доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

  Обява 2019 Училищен плод и Училищно мляко

  Заповед

  Заповед за утвърден избор

  Отбелязване на 24-ти Май

  Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Ви каним да се присъедините към нашето тържество. Очакваме Ви на 23 май 2024 г. от 09:00 часа в двора на ...
  ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА - ОУ Васил Левски - Преселенци

  ПЛАН - ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

  ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025Г. В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – С. ПРЕСЕЛЕНЦИ  Уважаеми родители на бъдещи първокласници! Заповед за план прием ...

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал за 2023 - 2024 г

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал за 2023 - 2024 ...

  Училищен план прием 2023-2024г

  Прием на първокласници през учебната 2023- ...

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал

  Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал

  Училищен план - прием за учебната 2022-2023г

  Училищен план - прием за учебната ...

  Заповед - редовни присъствени учебни занятия

  Заповед - редовни присъствени учебни ...

  Заповед

  ...

  Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2019/2020г.

    Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас неспециализираните училища по държавен план прием за учебната ...
  Занимания по интереси - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Занимания по интереси

  Занимания по интереси

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  Формуляр за обобщени данни за резултатите от дейностите по клубове на проект "Твоят час"

  Формуляр за обобщени данни за резултатите от дейностите по клубове на проект "Твоят час"

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"
  Резултати от проведената анкета - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Резултати от проведената анкета

  Резултати от проведената анкета
  Анкета с родителите на първокласници - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Анкета с родителите на първокласници

  Анкета с родителите на първокласници