Facebook
    ОУ Васил Левски
    Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

    На 16  ноември в ОУ "Васил Левски" се отбеляза Международния ден на толерантността. 

    Образователния медиатор - г-жа Индж. Вежди, със съдействието на г-жа Д. Руменова и г-жа Г. Галинова - ръководители на Клуб "Фолклор на етносите"  заедно с учениците от ІІ - ІV клас изработиха табло с толерантни послания. Представена е презентация "Азбука на толерантността" . Представители от Ученическия парламент раздадоха на всички ученици и учители "Детелинки" с 10 златни правила на толерантността, които всички обещахме да помним и спазваме.