Facebook
    ОУ Васил Левски
    Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

    Обява за набиране на предложения за превозвач на транспорт на педагогическия персонал