ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  АНКЕТНА КАРТА

  ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ

  ТВОЯТ ЧАС

  С ТАЗИ АНКЕТА ИСКАМЕ ДА НАУЧИМ ОТ ТЕБ МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ТВОИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДЕЙНОСТИТЕ, В КОИТО СИ УЧАСТВАЛ В ИЗВЪНУЧЕБНО ВРЕМЕ И КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА В УЧИЛИЩЕ.

  ТВОИТЕ ОТГОВОРИ ЩЕ ПОМОГНАТ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕТО ТИ В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРЕДПОЧИТАНА ОТ ТЕБ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ.

  НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ДА СПОДЕЛИШ СВОЕТО ЖЕЛАНИЕ И ДА ОТГОВАРЯШ СВОБОДНО И БЕЗ ПРИТЕСНЕНИЯ.

   

  ИМЕ,…………………………………. ПРЕЗИМЕ, …………………………………………… ФАМИЛИЯ………………………………………………………………………………

  КЛАС………………………………………………………………………………………………

   

   

  1. КОЙ Е ЛЮБИМИЯТ ТИ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ?

  1.1. (ЗА I-IV КЛАС)

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА □                        МАТЕМАТИКА □

  РОДЕН КРАЙ/ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО □                   ОКОЛЕН СВЯТ/ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА □

  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО □                            ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА □

  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ □                      ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ □

  МУЗИКА □                                          АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □

  НЕМСКИ ЕЗИК □                                             ФРЕНСКИ ЕЗИК □

  РУСКИ ЕЗИК □                                        ИСПАНСКИ ЕЗИК □

  ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК □                                  ДРУГ ЧУЖД ЕЗИК □

  1.2. (ЗА V-VIII КЛАС)

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА □                МАТЕМАТИКА □

  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ □                     ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА □

  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА □                               ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ □

  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО □                    МУЗИКА □

  ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА □             ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ □

  СПОРТНА ПОДГОТОВКА (СПОРТНО У-ЩЕ) □          ТЕХНОЛОГИИ □

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □                            НЕМСКИ ЕЗИК □

  ФРЕНСКИ ЕЗИК □                              ИСПАНСКИ ЕЗИК □

  РУСКИ ЕЗИК □                                ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК □

  ДРУГ ЧУЖД ЕЗИК □

   

  1.3. (IX-XII КЛАС)

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК □                            ЛИТЕРАТУРА □

  МАТЕМАТИКА □                                     ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ □

  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА □         БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ □

  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА □                    ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ □

  ИНФОРМАТИКА □                             ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ □

  ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА □                              ЕТИКА И ПРАВО □

  МУЗИКА □                                   ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО □

  ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ □               АНГЛИЙСКИ ЕЗИК □

  НЕМСКИ ЕЗИК □                                      ФРЕНСКИ ЕЗИК □

  ИСПАНСКИ ЕЗИК □                             РУСКИ ЕЗИК □

  ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК □                           ДРУГ ЧУЖД ЕЗИК □

  ДРУГ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ .........................

   

  2. Имаш ли хоби и какво е то?

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  □ ДА □ НЕ

  КАКВО Е ТВОЕТО ХОБИ

  ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................

   

  3. Посещавал/а ли си извънкласни и извънучилищни дейности през миналата учебна година?

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  В УЧИЛИЩЕ                                                                                            ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ

  ПОСЕЩАВАЛ/А СЪМ □                          ПОСЕЩАВАЛ/А СЪМ □

  НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А □                        НЕ СЪМ ПОСЕЩАВАЛ/А □

  4. Какви извънкласни и извънучилищни дейности си посещавал/а през миналата учебна година?

  ИНСТРУКЦИИ: Напишете

  ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ............

  5. Искаш ли да участваш в извънкласни дейности по интереси, организирани от училището? Са

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  ДА □ НЕ □

   

  6. В какви извънкласни дейности искаш да участваш ?

  ИНСТРУКЦИЯ: Напиши в каква дейност по интереси би желал/а да участваш

  ........................................................................... .. ...........................

  .............................................................................. ............

  ...........................................................................................

  7. Кога предпочиташ да посещаваш извънкласните дейности?

  ИНСТРУКЦИЯ: Отбележи с Х в празното квадратче

  ДА                                 НЕ

  В УЧЕБНИТЕ ДНИ, СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЧАСОВЕ                                 □            □

  ПРЕЗ ВАКАНЦИИТЕ                                                                                                                                                             □            □

  В ПОЧИВНИТЕ ДНИ                                                                                                                                                             □            □

  В ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ И ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ                                                              □            □

  И ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ

  (ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН)

   

   

   

   

   

   

  УЧЕНИК…………………..                                                                                              РОДИТЕЛ……………………