ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Анкета с родителите на първокласници

  ОУ "Васил Левски" - Преселенци, проведе анкета, с родителите на първокласници, по отношение оценка на условията, опасностите и затрудненията при предвижване на малките ученици от дома до училище и обратно. Анкетният лист съдържаше следните въпроси:

   

  КОНТРОЛЕН  ЛИСТ

   

  ЗА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ, ОПАСНОСТИТЕ И ЗАТРУДНЕНИЯТА НА ПЪТУВАНЕТО НА ПЪРВОКЛАСНИКА………………………………………………………………….

  ПО ПЪТЯ ОТ ДОМА ДО УЧИЛИЩЕ И ОБРАТНО

                                                                                                                                                           

   

   

           1.  Имате ли проблеми при придвижването си?

              1.1.  Няма тротоари на всякъде(посочва на кои улици)                     ДА    НЕ

              1.2.  Тротоарите са начупени, напукани, неравни.                            ДА    НЕ

              1.3.  Тротоарите са блокирани от храсти, стълбове и дървета            ДА    НЕ

              1.4.  На тротоарите има паркирани коли                                           ДА    НЕ

              1.5.  Няма тротоари                                                                          ДА    НЕ

              1.6.  Движението по тротоарите е много интензивно                          ДА    НЕ

              1.7.  Други……………………………………………………….                                       ДА    НЕ

             

   

   

           2.  Лесно ли пресичате улиците по пътя до училище и обратно?

              2.1.  Улицата е много широка                                                                 ДА    НЕ

              2.2.  Пешеходната пътека е изтрита                                                       ДА    НЕ

              2.3.  Има паркирани коли, които пречат на видимостта                           ДА    НЕ

              2.4.  Има храсти и дървета, които пречат на видимостта                         ДА    НЕ                                    

              2.5.  Други……………………………………………………….                                           ДА    НЕ

   

   

           3.  Шофьорите държат ли се добре с пешеходците, които пресичат?

              3.1.  Преминават без да се интересуват от хората, които пресичат         ДА    НЕ

              3.2.  Не дават предимство на пешеходците, които пречат                      ДА    НЕ

              3.3.  Завиват, без да дават предимство на хората които пресичат          ДА    НЕ

              3.4.  Карат много бързо                                                                        ДА    НЕ                                   

              3.5.  Други……………………………………………………….                                          ДА    НЕ

   

   

           4.  Лесно ли е да спазвате правилата за безопасно движение?

              4.1.  Пресичахме на пешеходни пътеки, и там където имахме

              видимост и шофьорите можеха да ни забележат                                    ДА    НЕ

              4.2.  Спирахме, поглеждахме наляво, надясно и отново на ляво

              преди да пресечем                                                                               ДА    НЕ

              4.3.    Движехме се срещу движението от лявата страна там

               Където нямаше тротоари или банкет                                                    ДА    НЕ

              4.4.  Преминавахме на светофара                                                         ДА    НЕ                                    

   

    

   

          5.  Вашето движение пеша беше ли приятно?

              5.1.  Има нужда от повече трева, цветя и дървета                                ДА    НЕ

              5.2.  Има страшни кучета                                                                    ДА    НЕ

              5.3.  Няма осветление                                                                         ДА    НЕ

              5.4.  Замърсени участъци, отпадъци и боклуци                                     ДА    НЕ

              5.5.  Замърсен въздух от автомобилите                                                ДА    НЕ                                                                        

              5.6.  Други……………………………………………………….                                          ДА    НЕ

              

   

    

  Родител:                                                          Ученик:

  ………………………………………..           …………………………………………..