ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Проекти

   

  ОУ Васил Левски - Преселенци работи по следните проекти:

  • „Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,
  • Проект BG05M20P001-2.004-0004,,Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

   

  Списък

  на

  клубовете съпътстващи проект „Твоят час“

   

  1. Клуб „Четенето лесно – писането трудно“ - ръководител В.Анастасова
  2. Клуб „Българският език – Звучен и мил“ – ръководител Д.Чалъкова
  3. Клуб „Малкият артист“ – ръководител Г.Ганчева
  4. Клуб ,,Културата на етносите‘‘ – ръководител Б.Неделчева
  5. Клуб „Европа и аз“ – ръководител Ант.Димитрова
  6. Клуб „Аз уча“ – ръководител Д.Димова
  7. Клуб „Занимателно природознание“ – ръководител В.Стефанова
  8. Клуб ,,На сцената – ръководител Е.Иванова