ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Ваканции

   

   

  Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

   

   

  01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
  22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
  05.02.2019 г.                                    – междусрочна
  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

   

   

  Неучебни дни:

  21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
  23.05.2019 г. – втори ДЗИ

   

   

  Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

  06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
  17.06.2019 г. 
  – НВО по БЕЛ

  19.06.2019 г. – НВО по математика
  21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

   

   

  Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

  06.02.2019 г. – I - XII клас

   

   

  Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

  15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
  31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
  14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
  28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
  28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)