ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Прием и обучение

   

       Училището е основно и в него се обучават деца от първи до седми клас.


       Завършилите осми клас получават свидетелство за завършена степен на основно образование и имат право да продължат образованието си в средните училища в страната.

   

       Основно училище Васил Левски е средищно и приема ученици от района на с.Преселенци, с.Василево, с.Горица, с.Великово, с.Средина, с.Присад, с.Малина, с.Люляково.

   

       Учебното заведение работи при целодневна организация на учебния процес разделен в два блока:

  • преди обяд - учебни часове по ЗП и ЗИП,
  • след обяд - отдих, самоподготовка и занимания по интереси.

       Осигурени са безплатна закуска и обяд за всички ученици, както и безплатен транспорт за всички пътуващи от другите населени места.