ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Новини

  Занимания по интереси - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Занимания по интереси

  Занимания по интереси

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  Формуляр за обобщени данни за резултатите от дейностите по клубове на проект "Твоят час"

  Формуляр за обобщени данни за резултатите от дейностите по клубове на проект "Твоят час"

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"
  Резултати от проведената анкета - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Резултати от проведената анкета

  Резултати от проведената анкета
  Анкета с родителите на първокласници - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Анкета с родителите на първокласници

  Анкета с родителите на първокласници