ОУ Васил Левски

  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

   

   

       Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 8 клас в непрофилирани паралелки.


       Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

   

  Актуални новини
  Няма изображение

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"

  З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие от
  Няма изображение

  Формуляр за учениците и техните желания по проект "Твоят час"

  АНКЕТНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ
  Резултати от проведената анкета - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Резултати от проведената анкета

  Уважаеми госпожи и господа, родители , общественици,        След проведена анкета с